Monty School je moderní základní škola s docházkou od 1. do 9. třídy. Většinu předmětů učíme v angličtině a v češtině. V každé třídě je nejvíce 16 žáků, kterým se věnují dva učitelé, český a anglický.


Rozvíjíme nadání a předpoklady každého žáka, bez strachu z neúspěchu a nepřiměřeného stresu. Pomáháme dětem s jakýmikoli zvláštními potřebami, respektujeme jejich odlišnosti.


Intenzivně a individuálně připravujeme žáky ke studiu na střední škole u nás i v zahraničí.


Na základě celostátních testů z klíčových předmětů patříme i v tomto roce mezi nejlepších padesát základních škol v ČR.


Dáváme dětem náskok, učíme je mluvit a psát anglicky, myslet kriticky a v souvislostech. Učíme je společenskému chování, sebedisciplině, týmové práci, objektivitě hodnocení sebe i ostatních. Učíme je analyzovat poznatky, pracovat s textem, logicky uvažovat.

Připravujeme je na život v budoucnosti.

 
 


Cambridge English Language Assessment Ocenění společnosti Scio