Kvalitní kurzy angličtiny pro širokou veřejnost s rodilými mluvčími a českými lektory

Kurzy na všech úrovních jsou ukončeny Cambridgeskými zkouškami, ve spolupráci s British Council

 

Kurzy jsou určeny všem zájemcům s jakoukoli počáteční úrovní znalostí angličtiny

  • Úspěšné složení zkoušek je dobrovolnou, ale důležitou součástí všech kurzů Monty.
  • Miniskupiny, výuka v odpoledních hodinách v budově ZŠ Monty, pro všechny od 2 let.
  • Využíváme moderní technologie a tvoříme vlastní výukové programy.

 

Co je v Monty samozřejmostí?

Do všech kurzů pravidelně dochází rodilý mluvčí, který dbá na správnou výslovnost. Děti si tak mohou vyzkoušet skutečnou konverzaci. Po každé hodině informujeme rodiče mailem o obsahu proběhlé lekce, připojujeme písničky, naskenované materiály a odkazy na použité webové stránky.  

Prostory

Výuka probíhá v budově ZŠ Monty School v Ostravě-Porubě v moderních učebnách určených pro výuku angličtiny. Součástí je interaktivní tabule, PC, kvalitní stoly a židle přizpůsobené věku dětí, samozřejmostí je hezký koberec, který využívají převážně mladší děti. I příjemné prostředí může motivovat k lepším výkonům.

Jak se děti učí cizí jazyk?

Hlavním cílem výuky je utváření kladného vztahu k cizímu jazyku a osvojení si cizojazyčných výrazů a vazeb v jednoduchých situacích. Děti se učí za pomoci her, písniček a činností, které je baví. Výuka cizího jazyka je pro dítě bezproblémová. Děti si velmi rychle osvojí základy a cizí jazyk se stane přirozenou součástí jejich života.

Angličtina pro předškolní děti

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro výuku jazyků je začít v tom správném věku. Ideální je začít s cizojazyčnou výukou mezi 2. a 3. rokem. V tomto věku mají děti schopnost naučit se cizí jazyk stejně rychle a stejným způsobem, jako se učí mateřský jazyk.

Zkušení lektoři na děti mluví anglicky, ukazují obrázky, které anglicky pojmenovávají a tak si děti rychle daná slova zapamatují. Zároveň se děti seznamují s intonací jazyka a výslovností, které si rychle osvojí. Děti přejímají slovní zásobu automaticky, aniž by si uvědomovali, že se učí nová slova. Klademe důraz na praktickou angličtinu, porozumění, komunikaci.

Dáváme Vám možnost výběru lektora tak, aby vašemu dítěti co nejlépe vyhovoval. Můžete si vybrat jak z rodilých mluvčích, tak mezi českými lektory, případně kombinace rodilého mluvčího a českého lektora. Ukázkové hodiny zdarma.

 

<< zpět

 Cambridge English Language Assessment Ocenění společnosti Scio